TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN THÁNG 5/5/2018

Tháng Năm 6, 2018 3:59 chiều

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018 của cấp học mầm non, thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên năng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, Ngày 5 tháng 5 năm 2018 trường mầm non Nam Dương  tổ chức lớp tập huấn “kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non”

Nội dung tập huấn:

– Hướng dẫn kỹ năng quan sát trẻ mầm non

– Mỗi giáo viên được dự 2 hoạt động

– Thực hành về kĩ năng quan sát trẻ mầm non

+ Liên hệ với dấu hiệu của cảm giác thoải mái – thang đo mức độ thoải mái

+ Liên hệ với dấu hiệu của sự tham gia – Thang đo tham gia

+ Điền thông tin vào phiếu quan sát sau khi quan sát trẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn.

20180505_083055

20180505_092534

20180506_082227

20180506_082242