KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 NĂM 2021

Tháng Hai 23, 2021 9:38 sáng

PHÒNG GD & ĐT NĂM TRỰC

TRƯỜNG MN NAM DƯƠNG

Số: 01 /KH-PCDB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nam Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19;

Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban chỉ  đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid -19 về tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19;

Văn bản số 53/UBND-VP7 ngày 29/1/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Để kiểm soát hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng;

 Công văn số 78/UBND-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Nam Trực V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19;

Công văn số 157/ SGDĐT-CTTT ngày 2 tháng 2 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid 19;

Công văn số 31/PGDĐT-VP ngày 11 tháng 2 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid 19 trong các cơ sở giáo dục;

Công văn số 188/SGDĐT-CTTT của sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nam Định ngày 16 tháng 2 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid 19 trong các cơ sở giáo dục;

Công văn số 36/PGDĐT-VP ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực về việc tiếp tục thực hiện  các biện pháp  phòng chống dịch bệnh covid 19 trong các cơ sở giáo dục;

Công văn số 205/SGDĐT – CTTT ngày 19 háng 2 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng và tiếp tục thực hiện  các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid 19;

Hướng dẫn số 47/HD-ATTP của Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Nam Định ngày 19 tháng 2 năm 2021 hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch bệnh covid 19 đối với bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Công văn số 37/PGDĐT-VP ngày 19 tháng 2 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực về việc nâng cao trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng và tiếp tục thực hiện  các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid 19;

Thông báo số 05/TB-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2021 của ủy ban nhân dân xã Nam Dương về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống và tuyên truỳen dich bệnh covid 19.

 1. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của vi-rút có tốc độ lây lan nhanh. Trong các ngày 27 và 28/01/2021, đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng (lớn nhất từ trước đến nay) do biến thể mới của vi-rút liên quan đến công nhân tại nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng Hòa thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và nhân viên an ninh tại Sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh làm gia tăng nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng.

 1. MỤC TIÊU CHUNG

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ

 1. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.
 2. Tiếp tục phối hợp với ngành y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 do chủng mới gây ra.
 3. Thường xuyên cập nhật thông tin về danh sách các trường hợp nhiễm bệnh, các Thông báo khẩn của Bộ Y tế về địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, có liên quan đến các bệnh nhân tại Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh; báo cáo về UBND xã và về trạm y tế xã.
 4. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhà trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Thường xuyên cập nhật chính xác các bản tin thông báo về tình hình dịch bệnh; hướng dẫn CB-GV-NV-PH- HS thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời định hướng dư luận, không để CB-GV-NV-PH- HS hoang mang, lo lắng. Đồng thời, xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch Covid-19.
 5. Yêu cầu CB-GV-NV-PH- HS thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế). Đề nghị CB-GV-NV-PH/H- HS trong nhà trường không đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và những địa điểm có phát sinh ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng nếu không thực sự cần thiết; nếu đi ra khỏi ngoài huyện, ngoài tỉnh phải báo cáo và ghi nhật ký lịch trình di chuyển.

6.Tạm dừng các hoạt động ngoài sân trường,  lễ hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo tập trung đông người không cần thiết.

7.Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp học;

 1. Phun thuốc khử trùng lớp học, nhà vệ sinh, hành lang, khu vui chơi của trẻ…
 2. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.
 3. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

– 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19.

– 100%  học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

– Nhà trường phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

– Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

– 100% CB-GV-NV cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh

 1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 2. Phạm vi áp dụng

– Triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

– Thời gian áp dụng từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021.

 1. Đối tượng áp dụng

– Trường mầm non Nam Dương

 1. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 2. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 trong nhà trường
 3. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các Chỉ thị; công văn của Chính phủ; của Tỉnh; Sở GD; UBND huyện; Phòng GD và ĐT huyện; UBND xã để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19
 4. Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông ở địa phương; phát hành các tài liệu truyền thông; tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 trong nhà trường.
 5. Hướng dẫn học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
 6. Phát huy mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

đ. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 1. Tổ chức, chỉ đạo điều hành
 2. Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo y tế trường học, Ban chăm sóc sức khỏe học sinh để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương và trong nhà trường.
 3. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường do đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng ban.
 4. Củng cố và kiện toàn hệ thống y tế trường học về các tiêu chuẩn, quy định về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, quy mô của trường, lớp nhưng đảm bảo được việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.
 5. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ CB, GV, NV, tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với học sinh.

đ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

 1. Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật, của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.
 2. Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động y tế trường học và phòng chống dịch, bệnh tại nhà trường.
 3. Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong nhà trường.

* Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học.

– Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn nhà trường. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh; phối hợp với trạm y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học tại địa phương;

– Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và các ban, ngành có liên quan theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh covid 19

– Phối hợp với trạm Y tế và các ban ngành đoàn thể tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút covid 19 gây ra

– Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về kỹ thuật giám sát, phòng chống và phối hợp xử lý ổ dịch;

– Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh không hoang mang lo lắng;

– Phối hợp với trạm Y tế và các ban, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống khi dịch xảy ra;

– Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh vào phần mềm trực tuyến

* Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học

– Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường họp hàng tuần và đột xuất phối hợp tích cực với trạm Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh;

– Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới covid 19 gây ra;

– Phối hợp với trạm Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

– Phối hợp tích cực với trạm Y tế xử lý triệt để các ổ dịch;

– Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh không hoang mang lo lắng.

– Thực hiện báo cáo theo quy định.

* Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

– Ban Chỉ đọa theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, họp hàng ngày hoặc đột xuất để phối hợp tích cực với trạm Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học trên địa bàn;

– Phối hợp với trạm Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường;

– Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho UBND xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo các biện pháp chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời;

– Phối hợp với trạm Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới covid 19 gây ra trong trường học.

– Phối hợp với trạm Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

          – Phối hợp với trạm Y tế tổ chức thường trực, phòng, chống dịch;

– Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp các nguy cơ, thông tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên  học sinh không hoang mang lo lắng; Phối hợp với trạm Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

– Phối hợp với trạm Y tế và các ban, ngành liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong trường học.

– Tổ chức kiểm tra tại nhà trường;

– Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Uỷ ban nhân dân xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo để có phương án xử lý.

 1. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học
 2. Phối hợp với trạm Y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.
 3. Phối hợp với các ban, ngành hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại nhà trường trong tình hình mới.
 4. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục.
 5. Công tác kiểm tra, thanh tra

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học trong nhà trường.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai Kế hoạch của Nhà trường, CB, GV, NV thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch.
 2. Nhà trường tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung sâu sắc nội dung các Chỉ thị; công văn của Chính phủ; của Tỉnh; Sở GD; UBND huyện; Phòng GD và ĐT huyện; UBND xã để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19 triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo và báo cáo kịp thời hằng ngày trước 8 giờ qua phần mềm CSDL ngành

Trên đây là Kế hoạch của Nhà trường về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh covid 19  năm 2021. Đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Người xây dựng

PHT

 

 

 

Đoàn Thị Lan