HỘI DIỄN VĂN NGHỆ MIỀN 4 HUYỆN NAM TRỰC

Tháng Sáu 17, 2016 10:16 sáng

Trường mn Nam Dương tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm tuần lễ văn hóa giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 4.

20141115_151418