LỊCH TRỰC TẾT TÂN SỬU NĂM 2021

Tháng Hai 5, 2021 11:06 sáng
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG MN NAM DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Nam Dương, ngày 27  tháng 01 năm 2021

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT TÂN SỬU NĂM 2021

 

Ngày trực Thời gian
Trực Ban giám hiệu          Trực hành chính theo giờ                 Trực bảo vệ
Sáng

từ 7h30 đến 11h

Chiều

Từ 13h30 đến 17h

24/24
10/02/2021

( 29 tháng chạp )

Trần Thị Bão Nguyễn T Lệ Quyên

Đỗ Thị Điệp

Chu Thị Hiên

Vũ T Kim Quý

Chu Minh Điềm

 

 

11/02/2021

( 30 tháng chạp )

 Đoàn Thị Lan Phạm Thị Hường

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Tám

Vũ Thị Tuyết

Vũ Thị Hằng A

12/02/2021

( Mùng 1 tết )

 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Thơm

Vũ Thị Trang

Nguyễn Thị Thêu

Chu Thị Hồng Hà

Ngô T Thanh Hương

 

13/02/2021

( Mùng 2 tết )

Trần Thị Bão Nguyễn Thị Dậu

Vũ Thị Hằng B

Trần Thị Tình

Vũ Thị Duyên

Phạm Thị Tuyết

Trần Thị Thảo

14/02/2021

( Mùng 3 tết )

 Đoàn Thị Lan Lê Thị Thoa

Trần Thị Cẩm

Trần Thị Ngát

Phạm Thị Hoa

15/02/2021

( Mùng 4 tết )

Nguyễn Thị Ánh Tuyết Vũ Thị Huyền

Vũ Thị Hà

Hoàng Thị Hương

Nguyễn Thị Thủy

16/02/2021

( Mùng 5 tết )

 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Thương

Phạm Thị Viết

Nguyễn T Kim Huyền

Nguyễn Thị Hoa

Nhiệm vụ trực tết:

– Trực tiếp khách đến chúc Tết nhà trường. Có việc đột xuất, khẩn cấp báo ngay lãnh đạo xã giải quyết.

– Bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự, tài sản của đơn vị.

 

  1.          Nhà trường

Nơi nhận:

– PGD&ĐT;

– LĐ UBND xã;

– Lưu VT.