LỊCH TRỰC TẾT MẬU TUẤT NĂM 2018

Tháng Hai 12, 2018 1:30 chiều
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG MN NAM DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Dương, ngày 9 tháng 2 năm 2018

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT MẬU TUẤT NĂM 2018

 

Ngày trực Thời gian
Trực Ban giám hiệu Trực bảo vệ
Sángtừ 7h30 đến 11h ChiềuTừ 13h30 đến 17h 24/24
12/02/2018 Đoàn Thị Lan Đoàn Thị Lan Đoàn Thị Lan Chu Minh Điềm( Vũ Thị Hoạt )
13/02/2018 Trần Thị Bão BGH thăm tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết cổ truyền đân tộc. BGH thăm tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết cổ truyền đân tộc.
14/02/2018( 29 tháng chạp )  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Trang Vũ Thị Trang
15/02/2018( 30 tháng chạp ) Đoàn Thị Lan Nguyễn Thị Thơm Vũ Thị Duyên
16/02/2018( Mùng 1 tết )  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Trang Vũ Thị Trang
16/02/2018( Mùng 2 tết ) Trần Thị Bão Nguyễn Thị Dậu Phạm Thị Hường
16/02/2018( Mùng 3 tết ) Đoàn Thị Lan Nguyễn Thị Thơm Vũ Thị Duyên
16/02/2018( Mùng 4 tết ) Trần Thị Bão Nguyễn Thị Dậu Phạm Thị Hường
16/02/2018( Mùng 5 tết ) Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Trang Vũ Thị Trang

Nhiệm vụ trực tết:

– Trực tiếp khách đến chúc Tết nhà trường. Có việc đột xuất, khẩn cấp báo ngay lãnh đạo xã giải quyết.

– Bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự, tài sản của đơn vị.

 

                                                                                                                                                   Tm. Nhà trường

Nơi nhận:

– PGD&ĐT;

– LĐ UBND xã;

– Lưu VT.