LỊCH TRỰC TẾT KỶ HỢI NĂM 2019 (Từ ngày 02/02/2019 đến ngày 9/02/2019)

Tháng Một 29, 2019 4:32 chiều

PHÒNG GD&ĐT NAM

TRƯỜNG MN NAM DƯƠNGTRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        Nam Dương, ngày 18  tháng 01 năm 2019

 

                                                         BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT KỶ HỢI NĂM 2019

 

Ngày trực                                                              Thời gian
Trực Ban giám hiệu                                          Trực bảo vệ
Sángtừ 7h30 đến 11h ChiềuTừ 13h30 đến 17h 24/24
02/02/2019( 28 tháng chạp )  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Trang Vũ Thị Trang Chu Minh Điềm 

( Vũ Thị Hoạt )

03/02/2019( 29 tháng chạp ) Đoàn Thị Lan Nguyễn Thị Thơm Vũ Thị Duyên
4/02/2019(  30 tháng chạp )  Trần Thị Bão Nguyễn Thị Dậu Phạm Thị Hường
5/02/2019( Mùng 1 tết )  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Trang Vũ Thị Trang
6/02/2019( Mùng 2 tết ) Trần Thị Bão Nguyễn Thị Dậu Phạm Thị Hường
7/02/2019( Mùng 3 tết ) Đoàn Thị Lan Nguyễn Thị Thơm Vũ Thị Duyên
8/02/2019( Mùng 4 tết ) Trần Thị Bão Nguyễn Thị Dậu Phạm Thị Hường
9/02/2019( Mùng 5 tết ) Đoàn Thị Lan Nguyễn Thị Thơm Vũ Thị Duyên
9/02/2019( Mùng 6 tết ) Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Trang Vũ Thị Trang

Nhiệm vụ trực tết:

– Trực tiếp khách đến chúc Tết nhà trường. Có việc đột xuất, khẩn cấp báo ngay lãnh đạo xã giải quyết.

– Bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự, tài sản của đơn vị.

 

TM. Nhà trường

HT

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nơi nhận:

– PGD&ĐT;

– LĐ UBND xã;

– Lưu VT.