LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU

Tháng Một 23, 2017 7:40 sáng

                                                                           LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU

    Ngày, tháng                        Người trực                     Chức vụ
26/1/2017 1. Đ/c Trần Thị Bão2. Đ/c Phạm Thị Thiếu3. Đ/c Chu Minh Điềm – Phó hiệu trưởng- Tổ phó tổ NT- Bảo vệ
27/1/2017 1. Đ/c Đoàn Thị Lan2. Đ/c Chu Thị Hồng Hà3. Đ/c Chu Minh Điềm – Phó hiệu trưởng- Tổ phó tổ MG- Bảo vệ
28/1/2017 1. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết2. Đ/c Phạm Thị Hường3. Đ/c Chu Minh Điềm – Hiệu trưởng- Chủ tịch CĐ- Bảo vệ
29/1/2017 1. Đ/c Đoàn Thị Lan2. Đ/c Nguyễn Thị Thơm3. Đ/c Chu Minh Điềm – Phó hiệu trưởng- Tổ trưởng tổ NT- Bảo vệ
30/1/2017 1. Đ/c Trần Thị Bão2. Đ/c Nguyễn Thị Dậu3. Đ/c Chu Minh Điềm – Phó hiệu trưởng- Tổ trưởng tổ MG- Bảo vệ
31/1/2017 1. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết2. Đ/c Vũ Thị Trang3. Đ/c Chu Minh Điềm – Hiệu trưởng- Bí thư Chi đoàn- Bảo vệ
1/2/2017 1. Đ/c Đoàn Thị Lan2. Đ/c Vũ Thị Duyên3. Đ/c Chu Minh Điềm – Phó hiệu trưởng- Thủ quỹ- Bảo vệ

Nam Dươmg, ngày 23 tháng 01 năm 2017

                                               Hiệu trưởng 

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết