LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 8 NĂM HỌC 2021-2022 (Từ ngày 18/10 đến ngày 23/10/2021)

Tháng Mười 17, 2021 6:22 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực trưa
Thứ hai 18/10/2021  – 8 giờ họp BGH- Thăm lớp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19  Ban giám hiệu Đ/c  Tuyết
Thứ ba 19/10/2021  – Thăm lớp- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19  Ban giám hiệu  Đ/c Lan
Thứ tư 20/10/2021  – Thăm lớp- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

 

Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết
Thứ năm 21/10/2021 – Thăm lớp-  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

– 14h Đại hội Phụ huynh học sinh (Thành phần BGH+ Chủ tịch Công đoàn+BTT Hội+ Chi hội các lớp)

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 22/10/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19- Thăm lớp-  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp

 

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 23/10/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19- Sinh hoạt chuyên môn theo tổ  Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết