LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 8 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018)

Tháng Mười 13, 2018 2:57 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 15/10/2018  – Khai mạc hội giảng cấp trường- Duyệt báo cáo CSDL với đ/c Yến tại PGD Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  16/10/18 – Tiếp tục Hội giảng cấp trường

 

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 17/10/18 – Đ/c Tuyết+ đ/c Dậu đi tập huấn chuyên môn tại Hải Hậu- Tiếp tục hội giảng cấp trường Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 18/10/18 – Tiếp tục hội giảng cấp trường Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 19/10/18 –  Tiếp tục hội giảng cấp trường- Cập nhật số liệu thống kê trên phần mềm Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 20/10/18 – Tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình”- Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam  20/10 Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết