LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 6 (TỪ NGÀY 1/10/2018 ĐẾN NGÀY 7/10/2018)

Tháng Chín 30, 2018 7:02 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 1/10/2018  – Thăm lớp, dự giờ- Chiều đ/c Tuyết họp bí thư tại Đảng ủy xã Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  2/10/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ- Sáng đ/c Tuyết họp giao tháng tại UBND xã. Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 3/10/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 4/10/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 5/10/18 –  BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 6/10/18 

Chủ nhật

7/10/18

– BGH cùng với UBND xã làm viẹc với các chủ nhóm trẻ tư thục trên địa bàn toàn xã- Họp triển khai công tác Hội giảng cấp trường

 

–  Học bồi dưỡng thường xuyên- LĐVSMT

Ban giám hiệuBan giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết