LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 5 NĂM HỌC 2019-2020 (TỪ NGÀY 23/9/2019 ĐẾN NGÀY 29/9/2019)

Tháng Chín 22, 2019 9:13 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 23/9/19 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba 24/9/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các HĐGD ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 25/9/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các HĐGD ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 26/9/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các HĐGD ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 27/9/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các HĐGD ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 28/9/19 – Chiều Hội nghị CC,VC  Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết