LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4 NĂM HỌC 2021-2022 (Từ ngày 20/9 đến ngày 25/9/2021)

Tháng Chín 19, 2021 3:17 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực
Thứ hai 20/9/2021  – Tập huấn chuyên môn trực tuyến với Sở GD- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19  Ban giám hiệu  Lan
Thứ ba 21/9/2021  – Thăm lớp

– BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp

– Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

 Ban giám hiệu  Bão
Thứ tư 22/9/2021  – Thăm lớp

– BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp

– Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

– Họp Hội đồng trường (14 giờ)

Ban giám hiệu  Tuyết
Thứ năm 23/9/2021 – Thăm lớp, dự giờ

–  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp

– Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

– Họp Đại diện phụ huynh các lớp + BGH + CTCĐ + GVCN các lớp (14 giờ)

 

Ban giám hiệu Lan
Thứ sáu 24/9/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

– Thăm lớp, dự giờ

–  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp

Ban giám hiệu Bão
Thứ bảy 25/9/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

– Họp PHHS toàn trường ( sáng họp 8 lớp, chiều họp 8 lớp)

 Ban giám hiệu Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết