LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ ngày 30/3 đến ngày 4/4/2020)

Tháng Ba 29, 2020 4:08 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 30/3/2020 – Tập huấn chuyên môn về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng (tự học và trả bài kiểm tra qua gmail)  Ban giám hiệu  đ/c Tuyết
Thứ ba 31/3/2020 – Khởi công xây dựng khuân viên trước cổng trường  Ban giám hiệu  đ/c Tuyết
Thứ tư 1/4/2020 – Tiếp tục tập huấn chuyên môn về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng (tự học và trả bài kiểm tra qua gmail)

– VSMT, chăm sóc vườn rau

 Ban giám hiệuBan giám hiệu  đ/c Lan 
Thứ năm 2/4/2020 – Giỗ Tổ Hùng Vương Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 3/4/2020 – Tiếp tục tập huấn chuyên môn về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng (tự học và trả bài kiểm tra qua gmail Ban giám hiệuBan giám hiệu Đ/c Bão 
Thứ bảy 4/4/2020 – Tiếp tục tập huấn chuyên môn về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng (tự học và trả bài kiểm tra qua gmail) Ban giám hiệuBan giám hiệu Đ/c Bão 

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết