LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32 NĂM HỌC: 2019-2020 (Từ ngày 23/3 đến ngày 28/3/2020

Tháng Ba 21, 2020 8:30 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 23/3/2020 – Hoàn thiện hồ sơ dự thi thăng hạng cho giáo viên.  Ban giám hiệu  đ/c Lan
Thứ ba 24/3/2020 – Tiếp tục VSMT và chăm sóc vườn rau  Ban giám hiệu  đ/c Bão
Thứ tư 25/3/2020 – Tiếp tục VSMT và chăm sóc vườn rau  Ban giám hiệu  đ/c Tuyết
Thứ năm 26/3/2020 – Tiếp tục VSMT và chăm sóc vườn rau Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 27/3/2020 Tổng vệ sinh môi trường toàn trường. Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 28/3/2020 – Tiếp tục VSMT và chăm sóc vườn rau Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết