LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 3 NĂM HỌC 2019-2020 ( Từ ngày 9/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Tháng Chín 8, 2019 3:46 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 9/9/19 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba 10/9/19 – Thăm lớp

– BGH tham gia các HĐGD ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 11/9/19 – Thăm lớp

– BGH tham gia các HĐGD ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 12/9/19 – Thăm lớp

– BGH tham gia các HĐGD ở lớp

– Bé vui đón tết Trung thu

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 13/9/19 – Thăm lớp

– Bé vui đón tết Trung thu

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 14/9/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết