LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 3 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 10 đến ngày 15/9/2018)

Tháng Chín 7, 2018 5:18 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 10/9/2018 – Họp giao ban- Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  11/9/18 – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 12/9/18 – Duyệt kế hoạch năm học theo cụm miền Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 13/9/18 – Đ/c Tuyết + đ/c Thơm đi tập huấn công tác kiểm định chất lượng từ ngày 13/9 đến ngày 15/9/2018 Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 14/9/18 – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 15/9/18 – Thăm lớp- Tập văn nghệ trại thu Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết