LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 NĂM HỌC 2020-2021 (Từ ngày 8/3 đến ngày 13/3/2021)

Tháng Ba 5, 2021 10:39 sáng
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực trưa
Thứ hai 8/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19- Thăm lớp, dự giờ

 

 Ban giám hiệu  Đ/c Lan
Thứ ba 9/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19
– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp

– Kiểm tra nội bộ chuyên đề phát triển nhận thức

 Ban giám hiệu  Đ/c Trang
Thứ tư 10/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19- Thăm lớp, dự, BGH tham gia các HĐGD ở lớp

– Kiểm tra nội bộ chuyên đề phát triển nhận thức

Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết
Thứ năm 11/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19
– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp

– Kiểm tra nội bộ chuyên đề phát triển nhận thức

Ban giám hiệu Đ/c Trang
Thứ sáu 12/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19
– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp

– Kiểm tra nội bộ chuyên đề phát triển nhận thức

– Làm vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 13/3/2021  – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

– Làm vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học

– Thăm lớp

 Ban giám hiệu  Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết