LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27 (Từ ngày 4/3 đến ngày 9/3/2019)

Tháng Ba 2, 2019 4:56 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 4/3/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ ba  5/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 6/3/19 – Tổng duyệt chương trình ” Bé chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3″ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 7/3/19 – Tổ chức Lễ hội ” Bé chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3″ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 8/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 9/3/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết