LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26 NĂM HỌC 2020-2021 ( Từ ngày 22/2 đến ngày 27/2/2021)

Tháng Hai 20, 2021 10:19 sáng
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực trưa
Thứ hai 22/2/2021 – 8 giờ họp giao ban mở rộng tại văn phòng ( Thành phần gồm BGH; TTCM; TPCM; CTCĐ; BTCĐ; GVCN )

 

 Ban giám hiệu  Đ/c Lan
Thứ ba 23/2/2021 – Kiểm tra nội bộ

– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp

 Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết
Thứ tư 24/2/2021 – Kiểm tra nội bộ

– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp

Ban giám hiệu  Đ/c Trang
Thứ năm 25/2/2021 – Kiểm tra nội bộ

– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 26/2/2021 – Kiểm tra nội bộ

– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Trang
Thứ bảy 27/2/2021  – Sinh hoạt chuyên môn theo tổ  Ban giám hiệu  Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết