LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25 NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Hai 17, 2021 3:21 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực trưa
Thứ hai 15/2/2021 – Nghỉ tết Tân Sửu  Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết
Thứ ba 16/2/2021 – Nghỉ tết Tân Sửu  Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết
Thứ tư 17/2/2021 – Đón trẻ đến trường sau kì nghỉ tết- Vệ sinh trong và ngoài lớp học

– Thăm lớp

Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết
Thứ năm 18/2/2021 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các HĐGD ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 19/2/2021 – Kiểm tra nội bộ Ban giám hiệu Đ/c Trang
Thứ bảy 20/2/2021  – Thăm lớp  Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết