LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24 (Từ ngày 5/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Tháng Hai 3, 2018 10:52 sáng
  Thời gian       Nội dung công việc   Người                 phụ   trách     Trực Ban giám hiệu  
Thứ hai 5/02/18  – Họp công tác thi đua khen thưởng tại UBND xã- Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba 6/02/18  – Tổng hợp báo cáo thực trạng cơ sở vật chất thời điểm tháng 1 năm 2018 Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết
Thứ tư 7/02/18 – Tổ chức “Hội chợ quê” Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 8/02/18 – Kiểm kê tái sản các nhóm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 9/02/18 – Kiểm kê tài sản các nhóm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 10/02/18  – Cho trẻ học hết ngày 10/2/2018 nghỉ tết.  Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết