LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24 (Từ ngày 11/2 đến ngày 16/2/2019)

Tháng Hai 10, 2019 2:25 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 11/2/2019 – Họp giao ban- Đón trẻ đến trường sau kỳ nghỉ tết Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  12/2/19 – Ổn định nền nếp các lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 13/2/19 – Ổn định nền nếp các lớ- Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 14/2/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 15/2/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 16/2/19Chủ nhật 17/02/19 – Thăm lớp- Ra quân làm VSMT Ban giám hiệu  Đ/c Bão 

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết