LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23 (TỪ NGÀY 29/01 ĐẾN NGÀY 4/02/2018)

Tháng Một 29, 2018 7:31 sáng
  Thời gian       Nội dung công việc   Người                 phụ   trách     Trực Ban giám hiệu  
Thứ hai 29/01/18  – Họp Đảng bộ

– Họp giao ban

 

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba 30/01/18  – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu  Đ/c Bão
Thứ tư 31/01/18 – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 1/02/18 – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 2/02/18 – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 3/02/18  – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết