LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22 ( Từ ngày 21/1/2019 đến ngày 26/01/2019)

Tháng Một 18, 2019 3:18 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 21/1/2019 – Họp giao ban

– Duyệt chương trình văn nghệ

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ ba  22/1/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

– Họp BTT Hội CMHS

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 23/1/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 24/1/19 – Thăm lớp, dự giờ – BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 25/1/19 – Tổ chức chương trình ” Tết nguyên đán” cho các con học sinh Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 26/1/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết