LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2018)

Tháng Chín 2, 2018 6:12 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 3/9/2018 – Chuẩn bị mọi đièu kiện cho ngày Khai giảng Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  4/9/18 – Tiếp tục đón trẻ tựu trường- Tập duyệt khai giảng Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 5/9/18 – Khai giảng năm học mới- Thực hiện chương trình giảng dạy theo đúng lịch Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 6/9/18 – Thăm lớp- Rèn nền nếp thói quen Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 7/9/18 – Thăm lớp- Rèn nền nếp thói quen cho trẻ Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 8/9/18

 

Chủ nhật 9/9/18

 

– Tiếp tục tập huấn chuyên môn toàn trường

 

– Ra quân làm VSMT tháng 9

Ban giám hiệu

 

BGH

Đ/c Tuyết

 

 

 

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết