LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 5/01/2019)

Tháng Mười Hai 28, 2018 4:14 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 31/12/2018 – Nghỉ tết dương lịch Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  01/1/19 – Nghỉ tết dương lịch Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 2/1/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 3/1/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 4/1/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 5/1/19Chủ nhật 6/1/19 – Học bù ngày 31/12/2018- Ra quan làm VSMT tháng 1/2019 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết