LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 (Từ ngày 26/11 đến ngày 1/12/2018)

Tháng Mười Một 23, 2018 4:54 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 26/11/2018 – Họp giao ban- Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

– Chiều Đ/c Tuyết đi họp tại PGD

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  27/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 28/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 29/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 30/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 1/12/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết