LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13 (Tù ngày 19/11 đến ngày 24/11/2018)

Tháng Mười Một 19, 2018 12:22 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 19/11/2018 – Họp giao ban- Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

 

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  20/11/18 – Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo việt Nam 20/11 tại UBND xã Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 21/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 22/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 23/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 24/11/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết