LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 12/11 đén ngày 17/11/2018)

Tháng Mười Một 12, 2018 7:47 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 12/11/2018 – Họp giao ban

– Duyệt chương trình văn nghệ

– Họp BTT Hội CMHS

Ban giám hiệu Đ/c Tuýêt
Thứ ba  13/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 14/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 15/11/18 – Tổng duỵệt chương trình văn nghệ Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 16/11/18 – Tổ chức hội chợ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 17/11/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết