Lịch công tác tuần thứ 10 năm học 2018-2019 (Từ ngày 29/10 đến ngày 4/11)

Tháng Mười 29, 2018 7:07 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 29/10/2018 – Tiếp tục hội giảng cấp trường
– Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp
Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  30/10/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

– Tổng hợp kết quả thi tiết dạy- Hội thi giáo viên dạy giỏi.

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 31/10/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 1/11/18 – Thăm lớp, dự giờ-  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

– Họp BGH – Ban thường trực hội cha mẹ học sinh

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 2/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 3/11/18Chủ nhật 4/11/18 – Thăm lớp- Ra quân làm VSMT tháng 11 Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết 

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết