LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 (TỪ NGÀY 3/9/19 ĐẾN NGÀY 7/9/2019)

Tháng Tám 31, 2019 2:37 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 2/9/19 – Nghỉ Quốc Khánh 2/9 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba 3/9/19 – Ổn định nền nếp các lớp- Duyệt văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 4/9/19 – Tổng duyệt toàn bộ chương trình khai giảng năm học mới Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 5/9/19 – Khai giảng năm học 2019-2020 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 6/9/19 – Ổn định nền nếp các lớp- Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 7/9/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết