LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019 (TỪ NGÀY 27/8ĐẾN NGÀY 1/9/2018)

Tháng Tám 25, 2018 12:05 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 27/8/2018 – Họp giao ban

– Chuẩn bị mọi đièu kiện để đón trẻ tựu trường

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  28/8/18 – Đón trẻ tựu trường

– Đ/c Tuyết đi tập huấn ở Sở GD & ĐT tỉnh Nam Định (ngày 28,29 /8/2018)

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 29/8/18 – Tiếp tục đón trẻ tựu trường

– Rèn nền nếp thói quen, tập văn nghệ

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 30/8/18 – Thăm lớp

– Rèn nền nếp thói quen, tập văn nghệ

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 31/8/18 – Thăm lớp

– Duyệt văn nghệ vòng 1

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 1/9/18 – Tập huấn chuyên môn toàn trường Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết