LỊCH CÔNG TÁC HEF TUẦN THỨ 11 (Từ ngày 12/8/2019 – 17/8/2019)

Tháng Tám 11, 2019 12:29 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 12/8/19 – Đ/c Tuyeets đi công tác tại cần Thơ từ 11/8-17/8/19 Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba 13/8/19 – Thăm lớp; Lao động dọn VSMT Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ tư 14/8/19 – Thăm lớp; Lao động dọn VSMT; Điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 15/8/19 –  Thăm lớp; Lao động dọn VSMT; KĐCL Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 16/8/19 – Thăm lớp; Lao động dọn VSMT; KĐCL Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 17/8/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết