LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 2 ( Từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2019)

Tháng Sáu 8, 2019 4:01 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 10/6/19  – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba 11/6/19 – Đón đoàn kiểm tra của Sở GD phối hợp với công an tình về các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn xã Nam Dương Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 12/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 13/6/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 14/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 15/6/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết