LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Chín 26, 2016 1:03 chiều
TRƯỜNG MẦM NON     NAM DƯƠNG

 

                                                      LỊCH CÔNG TÁCTháng 9 tuần 6: Từ ngày 26 đến ngày 1/10/2016

 

Thời gian                   Công việc         Người            phụ trách                            Trực trường
26/9/2016 – Họp giao ban           BGH Đ/c: Đoàn Thị Lan
27/9/2016 – Kiểm tra nền nếp- Thăm lớp, dự giờ             BGH Đ/c: Trần Thị Bão
28/9/2016 – Kiểm tra nền nếp- Thăm lớp, dự giờ             BGH Đ/c: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
29/9/2016 – Kiểm tra nền nếp- Thăm lớp, dự giờ          BGH Đ/c: Đoàn Thị Lan
30/9/2016 – Sinh hoạt chuyên môn theo tổ           BGH Đ/c: Trần Thị Bão
1/10/2016 – Ký duyệt giáo án           BGH Đ/c: Nguyễn Thị Ánh Tuyết