Lịch công tác tuần thứ 16 ( từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2018)

Tháng Mười Hai 9, 2018 3:06 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 10/12/2018 – Họp giao ban- Giáo viên giỏi tham gia thi lý thuyết tại PGD Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  11/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp- Chuẩn bị mọi điều kiện cho hội giảng cấp huyện Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 12/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp- Chuẩn bị mọi điều kiện cho hội giảng cấp huyện Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 13/12/18 – Thi giáo viên giỏi cấp huyện Miền 4 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 14/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 15/12/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết