Trường mầm non Nam Dương ra quân làm vệ sinh môi trường tháng 8 năm 2019

Tháng Tám 5, 2019 7:53 sáng

IMG_20190804_162244

IMG_20190804_162239

IMG_20190804_162248

IMG_20190804_162257

IMG_20190804_162305

IMG_20190804_162254

IMG_20190804_162311