lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 3 ( Từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 17/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ ba 18/6/19 – Đ/c Tuyết, Lan, Thơm tập huấn hè. Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ tư 19/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ năm…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 1 (Từ ngày 3/6 đến ngày 8/6/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 3/6/19  – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ ba 4/6/19 – Bàn giao học sinh 5 tuổi vào lớp 1 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 5/6/19   – Họp giao ban…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39 (Từ ngày 27/5 đến ngày 1/6/2019)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 27/5/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ ba  28/5/19 – Làm thi đua năm học 2018-2019 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư29/5/19 – Chấm SKKN cấp trường Ban giám…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 (Từ ngày 6/5 đến ngày 11/5/2019)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 6/5/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba  7/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 (Từ ngày 29/4 đến ngày 4/5/2019)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 29/4/2019 – Nghỉ Lễ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba  30/4/19 – Nghỉ Lễ Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư1/5/19 – Nghỉ Lễ Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ năm 2/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH…