lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 8 (Từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2018)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ 2 23/7/2018 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba 24/7/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 25/7/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ năm 26/7/18 – Thăm…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 6 (Từ ngày 9/7 đến ngày 14/7/2018)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ 2 9/7/2018 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 10/7/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ tư 11/7/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ năm 12/7/18 – Đ/c Bão…