lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39 (Từ ngày 27/5 đến ngày 1/6/2019)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 27/5/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ ba  28/5/19 – Làm thi đua năm học 2018-2019 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư29/5/19 – Chấm SKKN cấp trường Ban giám…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 (Từ ngày 6/5 đến ngày 11/5/2019)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 6/5/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba  7/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 (Từ ngày 29/4 đến ngày 4/5/2019)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 29/4/2019 – Nghỉ Lễ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba  30/4/19 – Nghỉ Lễ Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư1/5/19 – Nghỉ Lễ Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ năm 2/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH…