lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (TỪ NGÀY 2/10 ĐẾN NGÀY 7/10/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ hai2/10  – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba3/10 – Tham gia trại thu Ban giá hiệu  Đ/c Lan Thứ tư4/10 – Tập huấn chuyên môn Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ năm 5/9 -…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4 (từ ngày 18 /9 đến ngày 23/9/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ hai18/9  – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba19/9 – Thăm lớp,  dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư20/9 – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ năm 21/9 – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c…
lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 3 ( Từ 11/9/2017 – 16/9/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ hai11/9  – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ ba12/9 – Kiểm tra chuyên đề tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường mầm non Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ tư13/9 – Kiểm tra chuyên…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018 (từ ngày 28/8/2017-2/9/2017)

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ hai28/8  – Họp giao ban- Đón trẻ tựu trưởng Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba29/8 – Tiếp tục đón trẻ tựu trường- Ổn định lớp, rèn nền nếp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư30/8 – Luyện…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC (Từ ngày 21/8/2017-26/8/2017)

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ221/8  Sáng:Họp giao banChiều: Các đ/c GV chưa là Đảng viên đi học lớp bồi dưỡng chính trị hè tại nhà văn hóa huyện. Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ322/8 Đ/c Tuyết đi dự tổng…