lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25 NĂM HỌC 2020-2021

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực trưa Thứ hai 15/2/2021 – Nghỉ tết Tân Sửu  Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết Thứ ba 16/2/2021 – Nghỉ tết Tân Sửu  Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết Thứ tư 17/2/2021 – Đón trẻ đến trường sau kì nghỉ tết- Vệ…
Hình ảnh tết 2021

LỊCH TRỰC TẾT TÂN SỬU NĂM 2021

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MN NAM DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Nam Dương, ngày 27  tháng 01 năm 2021   BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT TÂN SỬU NĂM 2021