lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/5/2021 ĐẾN NGÀY 30/5/2021

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Thứ hai 24/5/2021  – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19 – Đánh giá công chức, viên chức  Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết Thứ ba 25/5/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 17/5/2021 ĐẾN NGÀY 23/5/2021

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Thứ hai 17/5/2021 – 8h  Họp HĐSP tại nhà đa năng triển khai nhiệm vụ – Dự  kiến nghiệm thu công trình  Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết Thứ ba 18/5/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC ( TỪ 10/5/2021 ĐẾN 16/5/2021)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Thứ hai 10/5/2021 – Tổng hợp kết quả BDTX giáo viên- Tổng hợp danh sách học sinh HTCTGDMN 5T- Đ/c Tuyết đi dự tiếp xúc cử tri Huyện Nam Trực  Ban giám hiệu  Đ/c…