lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 (Từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2018)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 14/5/18  – Họp giao ban – Khảo sát chất lượng cuối năm Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba 15/5/18 – Khảo sát chất lượng cuối năm Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 16/5/18 –…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 (Từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 7/5/18  – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ ba 8/5/18 – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 9/5/18 – Đ/c Tuyết đi họp Hiệu trưởng tại Phòng…