lịch công tác

Lịch công tác hè tuần thứ 6 ( từ ngày 8/7/19 đến ngày 13/7/19)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 8/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 9/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư 10/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ năm 11/7/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện công văn số 1099 của Sở GDĐT tỉnh Nam Định ngày 20/8/2018 v/v chuẩn bị cho năm học mới và hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Nam…