lịch công tác

Lịch công tác hè tuần thứ 6 ( từ ngày 8/7/19 đến ngày 13/7/19)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 8/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 9/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư 10/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ năm 11/7/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…