LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện công văn số 1099 của Sở GDĐT tỉnh Nam Định ngày 20/8/2018 v/v chuẩn bị cho năm học mới và hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Nam…