20190906_154355

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020

Ngày 7, 8 tháng 9 năm 2019 trường mầm non Nam Dương mở các lớp tập huấn chuyên môn năm học 2019-2020 với các bài giảng sau: 1. Các bài giảng ngày 7/9/2019 do đồng chí Nguyên Thị Ánh Tuyết – Hiệu…
IMG_20190906_065914

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện công văn số 929 của Sở GDĐT tỉnh Nam Định ngày 1/8/2019 v/v chuẩn bị cho năm học mới và hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019-2020. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Nam…