IMG_20200130_162835

MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY

Ngày 30 tháng 01 năm 2020 được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực đã hỗ trợ cho nhà trường 100 cây bóng mát để trồng cây đầu xuân, tạo môi trường xanh…