TRƯỜNG MẦM NON NAM DƯƠNG PHUN THUỐC KHỬ KHUẨN TRONG VÀ NGOÀI LỚP HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

Tháng Hai 23, 2021 5:01 chiều

IMG_20210223_165302

IMG_20210223_165316

IMG_20210223_165251

IMG_20210223_165320

IMG_20210223_165324

IMG_20210223_165308